Preselecció de candidats Granollers

Metodologia de Preselecció
  • Anàlisi funcional del lloc de treball.
  • Definició de les competències professionals, personals i actitudinals necessàries.
  • Reclutament:
    • Implantació de les accions de reclutament definides (anunci a premsa, internet, bases de dades internes, Web Affinis…)
  • Preselecció: Cribatge curricular.
  • Entrevistes personals.
  • Presentació candidats.

 

Aquest servei es realitza tant per llocs de treball estables com per a  llocs de caràcter temporal i suposa un estalvi important de costos pels nostres clients.

Honoraris de Preselecció

Affinis estableix un sistema flexible d'honoraris. Aquest sistema calcula els honoraris en funció de:

  • Salari Brut Anual (SBA) que l'empresa tingui previst pagar al candidat a seleccionar.
  • La Forma de Pagament.

 

Tenim una calculadora ON-LINE on podrà calcular els honoraris en funció de les seves necessitats. Pot accedir a aquesta calculadora sol.licitant-la al nostre equip.

Affinis treballa de forma exclusiva i requereix que els seus clients no contractin els serveis a altres empreses durant el període de la seva intervenció.

Garantia de Preselecció

Affinis garanteix els seus processos de selecció durant el temps que el client estimi oportú.

Affinis es compromet a reiniciar el procés de selecció de forma totalment gratuïta si el client no queda satisfet amb la selecció i decideix rescindir el contracte al candidat seleccionat, o el candidat causa baixa voluntària a l'empresa durant el període de garantia (excloent-hi les despeses que poguessin derivar de la inserció d'anuncis).